Share E-mail Twitter - DenElshorst Twitter - KoeWonnie Facebook Hyves Linkedin
Green Deal informatie

De informatiebijeenkomst Green Deal Weidevarkens op 14/11/17 is geslaagd! De bijeenkomst is een vervolg op de ondertekening van de Green Deal op 9 maart 2017 door
Boerderij Den Elshorst, Ben Bruurs & Thea Moonen,
Ministerie van Landbouw,
Ministerie van Natuur en Voedselkwaliteit,
Provincie Noord-Brabant,
Gemeente Hilvarenbeek,
ZLTO en HAS Hogeschool.

Varkenshouders, overheden, TBO's, NGO's en kennisinstellingen met interesse in natuurinclusieve varkenshouderij discussieerden over alles dat de ontwikkeling van hun systeem beïnvloedt. In het verslag, dat de deelnemers zullen ontvangen, staan de presentaties, vragenronde en brainstorm.

Marjon Krol van ZLTO verwelkomt iedereen. Ben Bruurs van Den Elshorst vertelt enthousiast hoe hij een financieel, maatschappelijk en ecologisch rendabel systeem ontwikkelt samen met gebiedspartijen, zoals Brabants Landschap. Verder benadrukt hij het belang van het ontwikkelen van protocollen om veilig te werken en de samenwerking met de gangbare varkenshouderij. Wilt u deze pioniers belonen? Stem dan nu op Den Elshorst bij de Kempentrofee. www.brabantsekempen.eu/.../project/brabantse-kempentrofee-2017Henny van Rij van het ministerie van LNV vertelt wat de ontheffing inhoudt en hoe dit houderijsysteem past in hun beleid. Ursula Kirchholtes van de HAS vertelt over de eerste metingen naar de effecten op bodem en biodiversiteit door varkens, omdat hier veel onbekendheid over is.

Na de informatieve presentaties brainstormden vier groepen over wat zij nodig hebben t.a.v. regelgeving, kennis over het houderijsysteem en communicatie. Eén ding wil iedereen: het borgen van de levensvatbaarheid van een nieuwe sector, de natuurinclusieve varkenshouderij!

Bedankt allemaal!

Nog een paar linkjes:
Vragen over wat de Green Deal voor u betekent? www.rvo.nl

Nieuwste ontwikkelingen rond de Green Deal volgen? www.elshorstpuur.nl/ www.facebook.com/NatuurlijkBoeren/, of meldt u aan voor de nieuwsbrief van ZLTO of van Natuurlijk Boeren (natuurlijkboeren@has.nl).